Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Енергийната борса на БФБ въвежда нови пазарни сегменти

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД, чийто едноличен собственик е Българска фондова борса (БФБ), има готовност да стартира нови сегменти – екран за търговия на гаранции за произход и екран за търговия за ултрадългосрочни продукти, където участници, от една страна, биха били ВЕИ производители, а от друга, търговци и консуматори. 

По думите на изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов пред capital.bg в рамките на следващото тримесечие борсата ще има актуална информация, която ще може да дискутира с пазарните участници. Предвижда се до края на 2023 г. да има работещ сегмент за търговия на гаранции за произход.

БНЕБ е на челните места в Европа по брой активни търговски участници (близо 100) и по  дневна ликвидност на пазар „Ден напред“, казва Константин Константинов. През 2022 г. БНЕБ завърши интеграцията на двата спот сегмента – пазар „В рамките на деня“ и пазар „Ден напред“, с европейския единен пазар. Интеграцията има два параметъра – физическа свързаност и пазарна свързаност. Според мениджмънта на Българска независима енергийна борса предстои и сключване на договори за обединения и свързаност със Северна Македония и Турция.

За Българска независима енергийна борса

Българска независима енергийна борса е създадена през 2014 г. като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Тя има десетгодишна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия” в България. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling), което е най-голямото обединение на пазарни зони на територията на ЕС, както и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions) обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в ЕС.

От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex. От 15.02.2018 г Българска фондова борса е едноличен собственик на капитала на БНЕБ. В момента БНЕБ предлага три борсови сегмента „Ден напред“, „Двустранни договори“ чрез екраните “Auctions” и “Continuous trading” и сегмент „В рамките на деня“.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.