Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Boleron, първият български оператор на софтуерна платформа за дигитално застраховане, планира излизане на пазара за растеж BEAM, част от Българската фондова борса (БФБ), до края на 2023 г. Компанията от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth ще емитира акции на стойност между 3 млн. и 6 млн. евро.

Boleron излиза на БФБ, за да подкрепи растежа си на пазарите в целия регион. “Искаме да дадем възможност на нашите клиенти да станат акционери в един от най-стабилните бизнеси и една от най-старите индустрии в света, каза Александър Цветков, съосновател и изпълнителен директор на Boleron, в интервю за Bloomberg TV Bulgaria.  

Boleron въвежда нововъведения в установената застрахователна индустрия като дигитализира и автоматизира процесите в застраховането. Подобно на VISA и MasterCard в сферата на плащанията, Boleron предоставя инфраструктура, която обслужва застрахователната дейност, обясни Цветков. 

Въпреки че компании от САЩ, Китай, Германия и Великобритания са постигнали сериозен напредък при въвеждането на технологии в застраховките, т. нар. InsurTech сектор, застрахователната дейност остава локален бизнес. Boleron вижда платформата си като най-напреднала технологично в Източна Европа като дигиталната ѝ застрахователна инфраструктура е без аналог в региона. Компанията цели да разшири търговската си дейност в Гърция и Румъния, работейки с потенциални стратегически партньори с многомилионна клиентска база. 

Цветков сподели, че на 15-ти ноември Boleron ще обяви партньорство с телеком от България, който ще използва платформата, за да продава застраховки на клиентите си.  Точно това искаме да направим в региона, като преговаряме с телекоми в Румъния и Гърция, които имат многомилионна клиентска база. Телекомът в Румъния има 10 млн. клиента. Така дойде нуждата да наберем повече капитал – за да увеличим скоростта, с която дигитализираме застрахователната индустрия в Румъния и Гърция,“ каза Цветков. 

Бизнес моделът на Boleron разчита на два основни източника на приходи. При продажбите за крайни клиенти през сайта на компанията са достъпни 30 застрахователни продукта от 11 застрахователни дружества. Другото направление са компании с клиентска база като телекомите, които използват платформата като инфраструктура за обслужване на своите клиенти. 

Boleron планира да продава застраховки чрез телекомите, но и чрез други платформи. “Преговаряме и с най-големия електронен търговец в региона, както и с енергийна компания, която обслужва няколко милиона домакинства,” сподели Цветков. „В момента по-голям дял от приходите са ни от брокерска дейност, но в бъдеще очакваме изпреварващ ръст по второто направление – от телекомите в региона с милионни клиентски бази. На нас ще ни трябва много време и капитал за маркетинг, за да достигнем сами до толкова голямо количество потенциални клиенти,“ обясни съоснователят на Boleron.

Гостът коментира и ниската застрахователна култура и слабото проникване на определени застрахователни продукти в България. Средно в Европейския съюз застраховането представлява 9% от БВП, а в България е под 3%. Според Цветков обаче това осигурява значителен потенциал за растеж, тъй като застраховането е много устойчиво във всякакви кризи.

„Видовете полици, при които има най-голям потенциал за ръст в България, са фирменото застраховане и здравното застраховане. Наскоро пуснахме международна здравна застраховка, която позволява на клиентите ни да избират сред най-добрите болници в света за лечение на тежки заболявания и която е с 2 млн. евро покритие. Ние не очакваме в следващите 10 години автомобилите в България да се удвоят и ръстът може да дойде само от други продукти,“ каза Цветков.

Стратегическата цел на Boleron е да стане лидер в дигиталното застраховане в Източна Европа, като внедрява нови технологии и навлиза на нови пазари. 

IMPETUS Capital инвестира в Boleron през 2021 г., когато нивото на реализираните премийни приходи е под 200 000 лв., а за 2022 г. те вече са на над шест пъти по-висока стойност.  През август 2022 г., Impulse Growth инвестира още 100 000 евро в BOLERON като част от общ рунд за финансиране от 2,1 млн. евро. Финансовите средства от рунда се инвестират в разрастване на екипа, внедряване на нови технологии и навлизане на чужди пазари. Приоритетни са Румъния и Гърция.Общите инвестиции в платформата са близо 4 млн. евро. 

За първите 9 месеца на 2023 г., компанията реализира близо 1,2 млн. лв. премийни приходи–118% ръст спрямо предходния период. 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни