Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Bianor планува структурни промени и обратно изкупуване на акции

На 14 май в София се организира извънредно общо събрание на ИТ компанията Bianor. Дружеството предвижда обратно изкупуване на собствени акции и приемане на План за насърчаване на служителите за участие в капитала на дружеството. Ще бъде разгледано и предложението за структурни промени в съвета на директорите, въвеждайки два класа директори (клас А и клас Б).

Bianor ще бъде първото дружество с такава структура в съвета на директорите  на Българска фондова борса. Ключова роля при вземане на важни решения, като например учредяване на дъщерни дружества, изменения в бюджета, различни споразумения и др., ще има Клас Б директорът. Той ще се явява като контрольор на директорите от клас А. 

Обръщаме внимание на още една важна промяна, която се предвижда в устава. Тя се отнася до решение за изплащане на дивидент в размер на над 30% от годишната печалба на Bianor или под 30%, но с риск да остави дружеството с по-малко средства за дейността ѝ, да се взима с мнозинство от общото събрание 71% плюс 1 акция.

Мениджърите на компанията предлагат още и обратно изкупуване на до 3% от общия брой издадени акции. Предвижда се диапазонът на цената  да варира между 3 и 7.50 лв. на брой акция. Останалите параметри ще бъдат определени от Съвета на директорите. Срокът за извършването на процедурата е до три години от приемането на решение от акционерите или 14 май 2027 година.

През последната 1 година цената на акциите на Bianor на Българска фондова борса поскъпва с около един лев. В момента те се търгуват по 3.90 лева за брой, а пазарната капитализация на компанията надвишава 26.8 млн.лв. 

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.