Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Успешна интеграция на AI в транспорта и логистиката–ново интервю с Аспарух Коев от Transmetrics

В интервю за специализираното онлайн издание SupplyChain Digital, съоснователя и изпълнителен директор на Transmetrics Аспарух Коев, разказва за интеграцията на изкуствен интелект (AI) в технологичните решения на компанията за оптимизация на транспорта и логистиката. 

Transmetrics оптимизира процеса на планиране на логистични услуги като комбинира анализите на големи масиви данни от хора и от AI, за да извлече максимална стойност за клиентите си и да намали екологичния им отпечатък. Transmetrics анализира историческите данни, за да прогнозира бъдещата дейност на транспортните компании. Например, компаниите за автомобилен транспорт получават възможност да изчислят броя на камионите, които ще са им необходими в рамките на един ден. 

Компаниите за автомобилен транспорт генерират огромни обеми данни благодарение на устройствата за локализиране на местоположението и навигация, или за “интернет на нещата” (IoT), които са инсталирани в камионите, отбелязва Коев. AI е подходящ инструмент за контролирането и използването на тези данни по начин, който позволява изготвянето на полезни бизнес анализи. 

Комбинирайки историческите данни от системите за управление на транспорта (TMS) с данните, получавани в реално време от системите за навигация, компаниите могат да се информират за ефикасността на шофьорите, да оценят доходността от всеки един товар и да взимат бизнес решения, които са действително информирани от данните, разказва Коев.

Ролята на AI е да оптимизира процеса на поръчки и да подпомогне агентите по продажби в дейността им–даване на бърз отговор на запитванията и предоставяне на най-точната ценова оферта в съответния момент, допълва Коев.

Transmetrics е високотехнологична компания, която специализира в оптимизацията на логистичните процеси на транспортните компании, използвайки машинно обучение и анализ на големи масиви данни. През февруари 2023 г., тя беше една от първите две български компании, които получиха директно финансиране от фонда на Европейския съвет по иновации (EIC). В този рунд, на обща стойност 2,5 млн. евро, инвестира и IMPETUS Capital. Компанията получава и подкрепа за своята развойна дейност като част от пилотната програма EIC Accelerator.  

Transmetrics оптимизира планирането на транспортните процеси като използва силата на машинното обучение и анализите на големи масиви данни. Transmetrics комбинира силните страни на хората и на изкуствения интелект (AI), осигурявайки оперативни предимства и намалявайки отпечатъка върху околната среда. 

Transmetrics е развила уникален подход към анализа, моделирането и прогнозирането на различни видове транспортни процес с много висока точност. 

Решенията на Transmetrics вече носят значителни ползи на водещи световни логистични компании. Transmetrics е първата компания, която позволява на лидерите в планирането и бизнеса да изпозват напълно автоматизирани системи за откриване на данни и генериране на функции. 

Решенията на Transmetrics създават по-качествени аналитични модели и водят до директни ползи за бизнеса.

Transmetrics вече е удвоила екипа си, интегрира специализираните си софтуер решения в цялостна логистична платформа и се фокусира върху изграждането на дългосрочни партньорства с досегашни и нови клиенти. Компанията предлага продукта си на пазар оценен на 8,96 трилиона долара през 2023 г. Според прогнозите глобалният логистичен пазар ще достигне стойност от 18,23 трилиона долара през 2027 г. (източник: https://www.precedenceresearch.com/logistics-market) . 

Transmetrics до този момент е набрала 3,2 млн. евро рисков капитал, както и 1,7 млн. евро грант. Стратегическата цел на компанията е да постигне над 1000% ръст в приходите си през 2027 г. спрямо 2022 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.