Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Успехите на Bianor в отбранителната индустрия

Коста Йорданов, изпълнителен директор и съосновател на “Бианор Холдинг” (БФБ: BNR), обсъди успехите на холдинга в работата с проекти за отбранителната индустрия в разговор с Ивайло Лаков, водещ на предаването “Клуб Investor” на Bloomberg TV Bulgaria.

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. 

Една от придобитите компании е Databreathe, която анализира данни и използва изкуствен интелект (AI), в подкрепа на взимането на по-добри и информирани решения от бизнеса. Основни клиенти на Databreathe са големи американски компании от сектора на онлайн търговията, които имат за цел да увеличат своите продажби чрез оптимизиране на бизнес процеси, анализ на поведението на потребителите и изготвяне на персонализирани предложения.

В проектите на Bianor  в отбранителната индустрия, има елемент на машинно обучение или AI. През 2023 г., холдингът сключи  договори за три нови многогодишни проекта с European Defense Fund, фондът на ЕС за инвестиции в изследователска дейност в областта на отбранителната индустрия, свързани с комуникациите в отбраната.  Един от настоящите проекти използва AI за ранно откриване и превенция на кибератаки.

Йорданов обясни, че работата в отбранителния сектор се различава от работата с корпоративни клиенти.

„В сферата на отбраната има доста специфичен начин на работа, от гледна точка на процесите, които се използват. Примерно да кажем един стартъп, като клиент много повече се интересува колко бързо ние може да направим продукта и да го пуснем на пазара, доколкото в сферата на отбраната съвсем нормално е да е по-консервативен начинът, по който се прави софтуер – много повече планиране, много повече документация. Даже колегите се оплакват, че 50% от времето пишат документация, а само 50% пишат код.“

Йорданов допълни, че холдингът работи само с граждани на ЕС, които получават достъп за работа с класифицирана информация. Bianor е взискателен и към избора на клиенти дори и извън сектора на отбраната, като се стреми основната им дейност да е в ЕС или САЩ. 

При кандидатстването за проекти, Bianor е била в конкуренция с компании от Русия и Украйна, но сега ЕС и САЩ са много по-консервативни в избора си на партньори. Членството на България в НАТО и ЕС дава огромни предимства. Гостът допълни, че в рамките на ЕС България и Румъния са най-ефективните дестинации от гледна точка на съотношението: цена спрямо качество.

През последните пет години, Bianor постига средногодишен органичен ръст от 27%, като приходите ѝ нарастват от 2,137 млн. лева за 2018 г. до 5,665 млн. лева за 2022 г. За третото тримесечие на 2023 година, проформа консолидираните приходи нарастват 3,1 пъти спрямо същия период през 2022 г. Те включват и резултатите на придобитите през юни ITIDO и Databreathe, както и на GotoAdmins, която Bianor придоби през септември.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.