Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Телематик Интерактив България отчита печалба от 22 млн. лв. за 2022 г.

Телематик Интерактив България, която стои зад бранда Palms Bet и е част от дивидентските компании в портфолиото на Impulse Growth, има печалба от над 22 млн. лв. за 2022 г. на индивидуално ниво. Компанията отчита ръст от 9% в печалбата спрямо 2021 г. Приходите през 2022 г. на лицензодържателя на Palms Bet се повишават с една трета спрямо 2021 г. и достигат до 98 млн. лв. Потребителите на платформата също нарастват до близо 90 хил. души.

Компанията планира да инвестира част от собствените си средства в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и с максимален падеж от 18 месеца. Облигациите трябва да са издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, АА и А, а до 15% от средствата може да се инвестират в облигации с оценка ВВВ. Заложеният, според стратегията, портфейл е между 1 и 30 млн. лв.

Според компанията целта на инвестицията е да оптимизира управлението на ликвидността си и да се гарантира съхраняването на паричните средства. Решение за инвестицията и изборът на финансов посредник ще бъде взето на Общо събрание на компанията през март 2023 г.

Impulse Growth инвестира в Телематик Интерактив от 2022 г., като влага 350 000 лв. в първичното публично предлагане на акции на компанията. Амбицията на мажоритарните собственици на Телематик е до 2025 г. компанията да е сред десетте най-големи играча в онлайн гемблинг индустрията в Европа, а до 2030 г. – в целия свят.

Сподели