Виктор Манев

Представляващ изп. директор

Импетус Капитал ООД / Партньор

Виктор има 29 г. опит в областта на пазарите с частен капитал, корпоративни финанси, капиталовите пазари и публичните дружества. Започва кариерата си през 1993 г. в ДЗИ, където отговаря за създаването на маркетинговата стратегия на отдел "Животозастраховане", а по-късно и за формирането на частен пенсионен фонд.

 

Виктор е главен финансист в „Центъра за масова приватизация“ към Министерски съвет в периода 1996-1998 г., където отговаря за институционалното финансиране на масовата приватизация и създаването на над 1000 български публични компании чрез масовата приватизация. От 1994 година,

 

Виктор Манев активно участва в привличането на чуждестранни инвеститори в България и региона. Като основател и собственик на „MM Консулт“ ЕООД. (MMC) е водил сделки за дялово инвестиране и е предоставял финансови консултации в Централна и Източна Европа за над 500 млн. евро. Бил е съветник на Paribas Capital, Carlsberg, BNP Paribas PF, BAE Systems, NetJets, веригата за магазини Piccadilly, „Алтерко“ АД.

Виктор е сертифициран управленски консултант (СМС) и е член на управителния съвет на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (БАУКО). 

Николай Мартинов

Представляващ изп. директор

Импетус Капитал ООД / Партньор

Николай има 30 г. опит в областта на капиталовите пазари, публичните дружества и финансите. Започва своята кариера като стоков брокер на Софийската стокова през 1991г., като от 1997 г. до 2006 г. работи като брокер и ръководител на отдел “Български Kапиталов Пазар” във ФК „Карол“ АД, (по-късно „Карол“ АД), като има ключова роля в изграждането на посредника като институционален участник в търговията на БФБ. През 2003-2006 г. Николай Мартинов е член на Съвета на директорите на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД и е награждаван три поредни години от БФБ за брокер с най-голям брой сключени сделки. През 2004 г. участва като водеща фигура в първичното публично предлагане на „Инвестор БГ“ АД – първото на БФБ, и от 2004 до 2013 г. е член на Съвета на директорите на публичната компания.

 

От 2016 г. е независим член на съвета на директорите на публичната компанията „Алтерко“ АД и от 2018 г. е представляващ „Импетус Капитал“ ООД като член на съвета на директорите на „Биодит“ АД.

Николай е магистър компютърни технологии от Технически Университет, София и е сертифициран брокер на ценни книжа от Комисията по Финансов Надзор.

Благовест Крачев

Член на Съвета на директорите / Инвестиционен директор

Благовест има близо 15 г. професионален опит в сферата на капиталовите пазари и финансите. Започва работа в инвестиционен посредник „Карол“ АД през 2004 г. През 2006 г. придобива лиценз за брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор и до 2019 г. упражнява активно тази дейност. Освен сделки на Българска Фондова Борса през 2009 г. Благовест Крачев обслужва и клиенти на инвестиционния посредник на международни пазари.

 

През периода 2010-2018 г. отговаря за развитието на дейността на ИП „Карол“ в направление български капиталов пазар, участва в комитета за управление на инвестиционния портфейл на „Карол“ и сключва сделките за собствена сметка на инвестиционния посредник.

bio-portrait-placeholder.jpg

Марин Шишев

Член на Съвета на директорите 

Марин има близо 30 г. професионален опит в областите капиталови пазари, търговска и производствена дейност. Започва своята кариера през 1991 г. в ТБ „БИОХИМ“ АД, клон Свищов, а по-късно работи като главен експерт кредитиране в ТБ „ОББ“ АД, клон Разград.

В периода 1997 г. – 2001 г. се занимава с търговия и консолидация на акции на предприятия от масовата приватизация и приватизационни фондове и с непарични платежни средства, като постига общ изтъргуван обем на компенсаторни бонове и записи от 25 млн. лв. номинал. През 2001 г. – 2002 г. изпълнява длъжността началник отдел „Финансово осигуряване“, към дирекция „Следприватизационен контрол“, при „Агенцията за приватизация“ на Р.България. От 2002 г.

Марин Шишев се занимава с търговия със земеделска земя, а по-късно и с административно обслужване на земделски производители. В периода 2015 г. – 2016 г. година се насочва към отглеждане и преработка на етерично маслени култури, а от 2016 г. до настоящия момент се занимава с търговия на етерични масла. 
Марин Шишев има магистратура по „Финанси“ в Стопанска Академия „Д.А.Ценов“. Говори руски и ползва английски език.