Noesis

noesis

Козметичната компания NOESIS е една от най-новите компании в портфолиото от иновативни и бързорастящи компании на IMPETUS Capital и платформата за непрофесионални инвеститори Impulse Growth.