Excitel

Excitel е българска компания, основана в Индия, която предлага широколентов интернет достъп и възможност на по-малки доставчици в страната, които покриват изискванията на компанията за скорост, да брандират и препородават услугата. Малките доставчици са ангажирани с поддръжката на мрежата, докато Excitel управлява централизирано бизнес процесите.