BIOSEEK

BIOSEEK е стартъп, разработващ алгоритми за семантично търсене в областта на биологичните науки и финансите. Нейни са платформите Sanat.io, Herbal and Natural Medicine и Bioseek.eu.