А4Е 

A4E-osnovateli

А4Е разработва онлайн платформа, която автоматизира вземането на бизнес решения на база анализ на исторически и прогнозни данни. Намира приложение в търговията, финансовия и застрахователен сектор, а сред най-големите клиенти на компанията са сладкарници Неделя, eBag, Deichmann и др.