Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

TBS планира експанзия в Европа и САЩ през 2023 г.

Telelink Business Services, една от дивидентските компании в портфолиото на Impulse Growth, планира мащабни инвестиции и вече преговаря за две придобивания в Румъния и Хърватия, съобщава пред investor.bg изпълнителният ѝ директор Иван Житянов. Компанията вече има и нова брандинг идентичност под името TBS.

По думите на Житянов стратегията на компанията включва закупуване на няколко компании в региона на Балканския полуостров, чиято сфера на дейност е IT инфраструктурата. TBS е в напреднала фаза на преговори по закупуване на хърватска компания, при която в момента тече повторен процес по дю дилиджънс. Преговорите с набелязаната компания от Румъния са на по-ранен етап. Изпълнителният директор на TBS очаква първата сделка да приключи до края на юли 2023 г., а втората до октомври.

Обучение на квалифицирани специалисти в TBS Academy

Втора важна стратегическа цел за TBS е разширяването на TBS Academy в Албания и Македония. TBS Academy е инициатива, която цели да подготви следващото поколение професионалисти в IT инфраструктурата. Академията стартира през 2022 г. Програмата на акдемията на Telelink е разработена в две фази. Първата е с продължителност 3 месеца и набляга предимно на усвояването на фундаментални теоретични знания за IT инфраструктурата – компютърни мрежи, виртуализация и облачни технологии.

Във втория етап на програмата е застъпено обучението в реална среда чрез участие в екипи, работещи по проекти на компанията. Програмата на академията се фокусира върху израстването на една компания от стартъп до глобална компания и необходимите ѝ технологии за осигуряването на своите информационни системи.

Експанзия в Европа и САЩ

Според Иван Житянов TBS е в етап, в който търси бизнес партньори в Западна Европа и САЩ. За да бъде успешна експанзията на компанията в тези региони е необходим качествен мениджърски екип и добре обучени кадри. Това е и основаната цел на разрастването на TBS на Балканския полуостов – участие в повече проекти и привличане на качествени специалисти.

„В момента Източна Европа може да предложи изключително съотношение цена/качество на инженерен капацитет. Искаме да предоставяме решения, проектни услуги, поддръжка – нещо, в което можем да имаме по-голяма добавена стойност“, казва Иван Житянов.

Потенциал за растеж

Докато през 2022 г. TBS отбелязва най-високия си растеж благодарения на услугите, предлагани в България, през 2023 г. мениджмънта на високотехнологичната компания вижда потенциал във всички държави от Балканския полуостров. „Виждаме сериозен потенциал в Хърватия, в Румъния. Очакваме България пак да расте, но ще видим растеж във всички пазари, може би с изключение на сръбския пазар“, добавя Житянов.

 

 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.