Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Българска фондова борса става част от нова компания-доставчик на пазарни данни в ЕС

Четиринадесет европейски борсови групи, сред които и Българска фондова борса, присъстващи в двадесет и шест държави-членки на ЕС, обявиха съвместна инициатива за участие в бъдещия процес на подбор за предоставяне на консолидирани пазарни данни за акции в Европейския съюз. Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на Съюза на капиталовите пазари.

Участващите борси, подписаха споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни. Проектът ще се съсредоточи върху създаването на доставчик, предназначен да осигури изчерпателен, стандартизиран и последователен източник на пазарни данни и ще се стреми да си сътрудничи с регулаторите за разработване на оптималното решение за инвеститорите.

Българска фондова борса като представител на малките борси в Европа е заявила своя интерес да участва като миноритарен партньор в новата компания-доставчик на пазарни данни в ЕС. Европейските пазари са фрагментирани. Борсите и в момента разпространяват пазарни данни от търговията в реално време до инвеститори и фондове, но повечето от потребителите ги получават от посредници дистрибутори на данни. Идеята зад проекта е да има едно лице, което да събира тези данни и да ги предоставя на всички заинтересовани инвеститори в Европа. По този начин ще се намали вероятността от разминаване на данните и ще се предоставя информация за всички европейски капиталови пазари и сектори.

Подобна консолидация на данни се дискутира от години в рамките на ЕС като част от изграждането на общ Съюз на капиталовите пазари. Чрез тази съвместна компания участващите борси потвърждават своя ангажимент за насърчаване на отворената стратегическа автономия на ЕС. Участници в проекта са всички страни-членки на ЕС с изключение на Словакия.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии