Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Storied Data изгражда нова екосистема при публикуването на данни

На 23.08.2023 г., Impulse Growth представи развитието на портфолиото си за второто тримесечие на 2023 г. на онлайн среща с инвеститорите.

Един от типичните примери за компания “син океан” от портфолиото е Storied Data. Продуктът ѝ публикува големи масиви данни и ги прави лесни за споделяне и разбиране от крайните потребители. Целта ѝ е да промени пазар, оценяван на над 160 милиарда долара годишно. Фондът на IMPETUS Capital ИмВенчър II инвестира 500 000 евро в компанията в средата на 2022 г., като средствата се насочват основно към подсилване на търговските екипи и подобряване на обслужването на клиентите.  

Радо Которов, съосновател и изпълнителен директор на Storied Data, сподели с инвеститорите подробности за подхода на компанията и плановете ѝ за растеж. 

Той определи продукта на компанията като система за генериране на дигитална информация под формата на документи. Те включват табла за управление, визуализации, уеб страници, както и тяхното разпространение. Уникално предимство на Storied Data е възможността да се пакетират голямо количество данни, с които може лесно да се работи през браузър, без да се заемат големи сървърни мощности или да се изисква бърза интернет връзка. Така се решава проблема с високите разходи при разпространението на данни. 

Которов обсъди разликите на бизнес модела на Storied Data с трите наложили се като успешни досега модела: мрежовия (Telco, Skype), пазарния (ebay, iTunes) и платформата (WeChat, WhatsApp). Растежът при тези модели се определя от броя на потребителите и способността за монетизация – при платформите той е експоненциален заради големия брой подгрупи и видове употреба. Storied Data определя новия бизнес модел като движен от големите масиви данни и генеративния изкуствен интелект, с още по-голяма възможност за растеж. Той се налага първо при хардуера, където няколко технологии се обединяват в един формат, например “смарт” часовниците, обясни Которов.  

Математически, моделът е идентичен с този използван от банките – месечните вноски водят до пропороционален растеж на инвестицията, а възвръщаемостта води до експоненциален растеж. Storied Data дата счита, че новият формат създава нова екосистема, както се е случило с Word и Powerpoint. Когато потребителите купуват инструментите, това е еквивалент на месечните вноски от модела на банките. Когато разпространяват данните, това води до експоненциален растеж. 

Storied Data цели да обедини четири индустрии чрез създаването на общ формат. Първата е създаването на дигитално съдържание, която се развива от края на 1980-те години.  Втората е пазара на данни, контролиран от големите компании за Business Intelligence и системи за управление на съдържание. При дигиталното съдържание и данните доминират два формата – PDF и HTML. Storied Data вижда нуждата от нов формат, който, за разлика от PDF и HTML, да позволява работа с данните. 

При създаването на своя нов формат, Storied Data е воден от принципа, че той трябва да 

има най-добрите характеристики на PDF и HTML, да е стандартен, преносим, универсален и да позволява обработка и анализ на данните и създаването на презентации без писане на код и без нуждата от сървъри, които са на висока цена. Този унифициран формат спестява време, пари за лицензи, нуждата от обучение на различни видове софтуер, както и употреба на сървъри. 

Форматът на Storied Data има различни приложения като например банкови извлечения и  фактури. Которов даде пример с клиент от Япония, който генерира между 80 и 300 милиона фактури на месец – в този случай употребата на Storied Data спестява значителен ресурс. 

При работата си с банки, Storied Data предлага нови начини за представяне на информацията, които им дават възможност да обновят услугите си и да отговорят на очакванията на младите поколения. Форматът на Storied Data позволява на банките да помогнат на клиентите си от поколението “Z” да свикнат с финансовите услуги. Той спестява време и ресурс – информацията в само един интерактивен доклад на Storied Data би отнела над 9200 страници, ако се отпечата като статичен PDF. 

Самата платформа на Storied Data предлага възможност за работа с данни при презентациите, която не съществува при Powerpoint. Тя позволява лесното четене на текст и навигация на нива и улеснява потребителя. Друга силна страна на Storied Data е възможността да комбинира десктоп и мобилен дизайн в един документ. Форматът е един за всички устройства и работи и с двата изгледа.       

Подобно на други компании, които създават изцяло нови категории на пазара, Storied Data запознава потребителите с възможностите, които продуктът им предлага. Основните категории потребители са две. В първата са тези, които вече публикуват големи данни, като European Data Warehouse. Те търсят начини да намалят високите си разходи за тази дейност. Втората основна категория потребители на Storied Data са тези, които трябва да подават данни на голям брой хора. Платформи като Power BI и Tableau не се справят с този мащаб. 

Storied Data вече се насочва и към крайните потребители и планира да подпише договори с дистрибутори, насочени към тях. Интерес проявяват дизайнери, защото чрез Storied Data могат директно да запазят продукта си в HTML формат  и да спестят средства от конвертиране. Директно в Storied Data могат да се правят и уебсайтове.

Пазарът, в който се цели Storied Data е огромен. За година се създават около 3 трилиона PDF документа, а Powerpoint разполага с 1.5 милиарда потребители. Затова компанията разделя клиентите си на три категории. При големите компании, които на американския пазар се оценяват на над 1 млрд. долара, Storied Data прави директни продажби. Средните и малки предприятия, както и крайните потребители купуват продукта онлайн. 

Налагането на инструментите и формата на този огромен пазар изискват промяна на потребителските навици и старите системи. Бизнес моделът на Storied Data е в основата на разрастването и е оптимизиран чрез анализ на действията, които предприемат компании като Figma, Tableau и Canva. Компанията вече е затворила един рунд за привличане на капитал и очаква да осъществи и бъдещи, за да финансира експанзията. Радо Которов споделя, че фокусът при растежа е върху постигането на т.нар. “точка на пречупване” (tipping point) – след като бъде достигнат определен брой клиенти от дадена категория, следващите от същия сектор се присъединяват все по-бързо. 

Една от силните страни на платформата на Storied Data е, че позволява създаването на многопластови интерактивни документи с множество данни за анализ. Радо Которов обясни, че Bank of America се е възползвала от тази функционалност и е произвела табло за финансови анализи в Storied Data, за което преди се е изисквал шестмесечен труд и употребата на различни продукти на Adobe и Tableau, както и голям сървърен ресурс. Същевременно, Storied Data дава възможност всички важни показатели да бъдат изведени на една страница, което позволява ефективното взимане на решения. 

Storied Data изгражда сериозна експертиза в сферата на изкуствения интелект, привличайки в борда на съветниците си Д-р Данаил Стоянов, който ръководи лаборатория за изкуствен интелект в University College London. Компанията не вижда възможност за употребата на генеративния изкуствен интелект за анализ на данни и изготвяне на доклади – това осигурява бързина, но само 98% точност, което не е достатъчно за взимане на решения. Storied Data е интегрирала ChatGPT за добавяне на контекст към докладите и за генериране на код при развитието на софтуера и задаването на SQL запитвания в базите данни.

При работата с големи масиви данни, които са чувствителни, сигурността е от особено значение. Storied Data криптира данните по стандарт, одобрен от Пентагона. Допълнително предимство е, че документите се съхраняват на самите устройства и на пътуващите потребители не се налага да използват несигурни интернет връзки, за да ги изтеглят от сървърите. Това предотвратява евентуални пробиви в системите. 

В настоящия етап Storied Data се стреми да привлече още повече потребители от различни индустрии. Фокусът на компанията е върху финансови институции и държавни агенции, които публикуват различни документи, заради законови изисквания. Storied Data работи с най-големите такива организации в Европа, което ѝ носи допълнителна разпознаваемост. Навлиза и в Гърция, където ще помага на държавните институции за по-висока прозрачност и по-бърз обмен на данни. Същевременно подписва договори и с летищата в Атина, Доха и Казахстан. Води преговори и с големите рейтингови агенции. С разширяването на броя на потребителите си, Storied Data върви към постигането на целта си – да превърне формата си в екосистема, коренно променяйки публикуването на данни.