Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Среща с инвеститорите за Q3 2023: ръст на портфолиото на Impulse Growth и нова програма за иновативни стартъпи

На 27.11.2023 г., Impulse Growth представи развитието на портфолиото си за третото тримесечие на 2023 г.  на онлайн среща с инвеститорите.

Съоснователите и управляващи партньори в IMPETUS Capital и Impulse Growth, Виктор Манев и Николай Мартинов, също очертаха основните тенденции при бързорастящите иновативни компании.

В рамките на срещата, представители на две от компаниите от портфолиото на Impulse Growth разказаха за най-новите развития в тяхната дейност. Спартак Кабакчиев, оперативен директор на Bianor, представи развитието на холдинга и плановете за бъдещ растеж. Димитър Банов, Финансов директор на Hydrogenera, разказа за възможностите за инвестиции в иновативни технологии за производство на водород, които компанията разработва и внедрява. 

Николай Мартинов припомни, че Impulse Growth инвестира в иновативни компании с двуцифрен растеж, чиито фокус е върху големи, платежоспособни пазари. Въпреки сложната за световната икономика обстановка, предизвикана от текущите войни и среда на ниски лихви, компаниите от портфолиото на Impulse Growth продължават да растат. Всички от тях, които са публично предлагани, отговарят на условията на Impulse Growth–постигат двуцифрен ръст на приходите и разпределят дивиденти. Разпределението на портфолиото се запазва, като единствената промяна е допълнителна инвестиция в Tapline. Мартинов също така уточни, че информация за дяловете на “Имвенчър” I и II в компаниите е налична в годишните отчети и ще бъде публикувана в отчетите за тримесечието. 

Изминалото тримесечие беше динамично за компаниите от портфолиото–Мартинов сподели основните развития. Компанията за онлайн застраховки Boleron, една от най-бързорастящите в портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, се подготвя за излизане на Пазара за растеж BEAM на Българска фондова борса (БФБ). Boleron разширява значително клиентската си база чрез партньорства с телеком операторите. DISCORDIA, най-голямата транспортна компания в България, влезе в класацията на Топ 100 компании в страната, на 68-о място, а BIODIT, компанията за умно управление на достъпа, сключи договор със Swissport, която обслужва основните летища в страната. 

Виктор Манев разказа за програмата за стартъпи “Линията на Карман” (Kármán Line by IMPETUS Capital), която IMPETUS Capital стартира на 1 ноември 2023 г. Чрез програмата, IMPETUS Capital цели да подпомогне младите иноватори от България, Гърция и Румъния, и от тяхните диаспори, които разработват перспективни решения в сферата на космоса, мобилността и търговията. Размерът на програмата е между 900 хил. и 1 млн. евро, като IMPETUS ще инвестира по 300 хил. евро за придобиване на дялове от 10% в трите печеливши стартъпа. 

IMPETUS Capital и Impulse Growth вече инвестират в тези области, подчерта Манев, напримeр в Transmetrics–иновативна компания, която използва изкуствен интелект и големи бази данни за оптимизация в логистиката,  Discordia, както и Analytics for Everyone, която предлага специализирани решения за анализ на данни. 

През март, IMPETUS Capital ще събере финалистите в София, за да представят проектите си пред журито от опитни професионалисти в сферата на технологиите и мобилността и търговията. 

“Линията на Карман” ще помогне на IMPETUS Capital да привлече иновативни компании за новия си инвестиционен инструмент “Имвенчър” III, обясни Николай Мартинов. Също така, той вижда възможности за допълнителни инвестиции в растящите, иновативни компании, които от следващата година ще разполагат с по-малко финансиране от държавата и от ЕС, поради изтичането на настоящите програми.

Увеличение на капитала

Относнов планираното увеличение на капитала на Impulse Growth с 20 млн. лева в следващите 24 месеца, Николай Мартинов сподели, че в ход е финализиране на документацията за БФБ.

Impulse Growth ще реализира увеличението на капитала чрез издаване на варанти (warrants) чрез BEAM пазара.  Процесът се очаква да започне в началото на 2024 г. 

В рамките на една година, Impulse Growth ще емитира три различни варанти с възходяща цена, започвайки с цена на акция от 1,35 лв. По-високата цена от обявената през август стойност от 1,30 лв. се дължи на последните сделки на компаниите от портфолиото на Impulse Growth и растежа на цените на акциите им. 

Impulse Growth избира да увеличи капитала си чрез варанти, а не чрез краткосрочно първично публично предлагане (IPO), за да даде възможност на настоящите инвеститори да планират инвестицията си във времето спрямо пазарните условия. Това е така, защото Impulse Growth е дългосрочен спестовен инструмент за инвестиране в растящи иновативни компании. 

Средствата ще бъдат вложени в “Имвенчър” III – инструмент, който ще бъде много сходен с “Имвенчър” II. Инвестициите ще бъдат в компании, които в ранна фаза на развитие, но и такива, които са пред IPO. Инвестициите ще бъдат от 250 000 до 500 000 евро, като 70% от стойността им ще бъде разсрочена във времето. Разсрочването е планирано, защото младите компании често срещат трудности да привлекат инвестиции на втори и трети рунд. Географският фокус остава България и евентуално Румъния и Гърция. При “Имвенчър” III остава разсрочената такса за управление – компанията получава 75% от таксата при реализация на инвестицията. Това дава 25% по-добра възвращаемост за инвеститорите при равни други условия и задържа фокуса на екипа изцяло върху резултата. 

IMPTECH – Българският технологичен индекс

Impulse Growth продължава да следи развитието на българските технологични компании чрез своя индекс, IMPTECH. Индексът показва впечатляващ 200% растеж спрямо януари 2021 г., който е четири пъти по-висок от този на основните индекси SOFIX и BGTR30. 

Impulse Growth – част от индекса BEAM на БФБ

Impulse Growth е част от новия индекс BEAM на БФБ, сред 10-те компании с най-високa пазарна стойност на free float (акции на акционери, които притежават не повече от 5% от гласовете на общото събрание на емитента), брой сделки, брой акционери и оборот за последните 6 месеца. 

Предстои да публикуваме обзорни статии за презентациите на Bianor и Hydrogenera. Следете сайта ни, за да прочетете за иновативната дейност на двете компании. 

Сподели

Стани част от успеха