Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Спестявания или инвестиции – какво да избера?

Нека да започнем с малко „суха“ статистическа информация, която вероятно ще даде отговор на някои от въпросите. Според данните на НСИ инфлацията в България през октомври 2022 спрямо януари 2000 е 165,6%, а годишната инфлация към октомври 2022 е 17,6%.

Инфлация в % спрямо 2000 г.

Ако в този период сте отделяли настрана по 200 лв. на месец в момента ще имате 52 400 лв., но заради натрупаната инфлация те ще са се обезценили с повече от половината.

Нека да разгледаме основните разлики между спестяването и инвестицията:

Спестяване

Спестяването представлява заделяне на част от приходите с цел да се натрупа набелязана сума пари. Тя може да е за покупка на жилище, образование, стартиране на бизнес или просто Фонд непредвидени разходи. Най-често спестителите използват банков депозит (въпреки че депозита сам по себе си също е вид инвестиция, в последните години лихвите по него са с минимални стойности от 1-2%) или разплащателна банкова сметка.

Депозит

Инвестиция

Инвестицията представлява покупка на даден актив (имот, акции, облигации, злато) с цел получаване на доходност във времето. Основната идея зад инвестицията е не само да увеличавате крайната сума, добавяйки от собствените си пари, но вложените пари да работят за увеличаването си.