Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Shelly Group с висок растеж и положителна перспектива

Shelly Group (бивша Allterco, FRA:SLYG) обяви продължаващ растеж на приходите и печалбите за първите шест месеца на 2023 г. 

Бордът на директорите на Shelly Group потвърди на 16.08.2023 г. плановете за годишен растеж на приходите на компанията с 51% до 72 млн. евро и на оперативната печалба (EBIT) с поне 63,5% до над 17 млн. евро за 2023 г. Бързорастящата компания производител на интернет на нещата (IoT) продукти, която е част от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, обяви и сериозен растеж на основните финансови показатели за полугодието, в сравнение със същия период през миналата година.   

Допълнителна положителна перспектива дава и ръстът на Shelly Cloud потребителите с 46%. След въвеждането на новата апликация Shelly, броят им достига 990 000.  

За първите шест месеца на 2023 г., приходите на Shelly Group растат с 53,2% – от 18,3 на 28 млн. евро. Оперативната печалба (EBIT) се покачва със 79,9% – от 3,9 на 7 млн. евро. Това се дължи до голяма степен на засилените инвестиции в развойна дейност и продажби през миналата година. Свързаните с тях по-високи разходи се компенсираха от подобренията във веригите на доставки и продуктовото предлагане. Нетната печалба нараства с 80,3% – от 3,2 на 5,8 млн. евро. 

Коефициентът на собствения капитал към 30 юни 2023 г. е 82,7%, без сериозни промени от 31 декември 2022 г., когато е 89%, и показва устойчива перспектива. Неразпределената печалба намалява след като Shelly Group пренася оперативни загуби, свързани с придобиването на словенска IoT компания, изплаща бонуси на служителите и увеличава пасивите си с изплащането на дивидент. 

Положителният паричен поток – 8,7 млн. евро – се дължи най-вече на ниския поддържан инвентар и намалените вземания. Това е доста различно от ситуацията през първото полугодие на 2022 г., когато отрицателният паричен поток от 1,6 млн. евро отразяваше високия поддържан инвентар и предварителните плащания към доставчици, за да се осигурят необходимите складови наличности навреме. 

Shelly Group задържа 37,5% повече кеш и кешови еквиваленти – 19,8 млн. евро спрямо 14,4 млн. Евро, което е солидна основа за планирания растеж.    

Коментирайки резултатите, единият от двамата изпълнителни директори на компанията, Димитър Димитров, коментира че Shelly Group планира да пусне на пазара през 2023 г. най-големия брой продукти в историята си, използвайки технологични платформи като WiFi, Bluetooth и Z-Wave. Той сподели, че компанията работи с пълна сила по първите си Gen3 продукти, с чип Shelly и новата си собствена операционна система.

Другият изпълнителен директор, Волфганг Кирш, сподели, че Shelly Group се е позиционирала отлично за пазарните условия, в които домакинствата и компаниите искат да намалят разходите си без да правят компромис с качеството. Същевременно, търсенето на продуктите на Shelly Group за умно осветление и умно отопление показва високия интерес към решенията за управление на енергийната ефективност. Кирш каза, че компанията е изключително оптимистична за втората половина на 2023 г. и за по-нататъшното си развитие.   

IMPETUS Capital инвестира в Shelly Group през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. След обявяването на последните резултати, акциите на Shelly Group се търгуват за над 40 лв. – повече от 30 пъти увеличение за осем години.  

Бързорастящата компания от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth цели да постигне приходи от 200 млн. евро до 2026 г. Последните данни потвърждават изключително силното ѝ развитие.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии