Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Shelly Group с над 300 нови акционери за година

Съгласно данните на Централния депозитар, 15 са компаниите от SOFIX, които имат повече от 100 нови акционера за 1 година. Само две от тях надминават 300 нови акционера – “Shelly Group” (SLYG / ISIN: BG1100003166) – 330 нови акционери за 2023г. и “Софарма” АД -354 акционера.

Най-често срещаните причини за увеличаване броя на акционерите в едно дружество може да се дължи на добрите финансови резултати през изминалата или текущата година, обратно изкупуване на собствени акции, покупка на ценни книжа от страна на ръководни кадри или перспективите за развитие на компанията.

От началото на 2024 г., Shelly Group, която е част от портфейла на IMPETUS Capital и инвестиционния инструмент Impulse Growth, е привлякла интереса на повече от 160 нови акционера. По този критерий дружеството е на първо място, следвано от “Софарма” АД (95), “Първа Инвестиционна банка” АД (78), БФБ (51), “Елана Агрокредит” АД (26).

За първото тримесечие на 2024г. Shelly Group отчита над 45% ръст на приходите от продажби на устройства и свързаните с тях услуги. Прогнозите на съветът на директорите за текущата финансова година са продажбите да се увеличат до 205,4 млн. лв. (за периода януари-март те са в размер на 40,2 млн. лв.), а печалбата преди данъци и лихви да достигне до 50,9 млн. лв. За сравнение с 2023 г. – очаквани приходите са били 146,5 млн. лв., а очакваната печалба-  37,4 млн. лв.

Shelly Group e една от големите бързорастящи и иновативни компании в портфолиото на Impulse Growth. Тя има холдингова структура, в която към 31.12.2023 г. са включени 6 дружества – Shelly Europe (предишно Allterco Robotics), Shelly Trading (предишно Allterco Trading), Shelly Properties (предишно Allterco Properties), Shelly USA Inc (Allterco Robotics US Inc), Shelly DACH Gmbh (предишно Allterco Europe Gmbh) и Shelly Tech Avtomatizacija stavb, d.o.o ( GOAP Nova Gorica d.o.o.).

От 2015 г. насам бизнесът на дружествата от групата органично се разраства в сектора на „интернет на нещата“ (IoT) чрез разработването и реализацията на две основни продуктови категории – серия от проследяващи устройства за деца, които на пазара се продават под бранда MyKi и системите за домашна автоматизация, под бранда Shelly.

IMPETUS Capital инвестира в Shelly Group през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. На фона на устойчивите положителни резултати и успешното въвеждане на множество нови устройства, акциите на Shelly Group вече се търгуват за над 68 лв. – повече от 45 пъти увеличение за осем години, което напълно отразява и мисията на компанията – да открива и подкрепя развитието на компании от типа „син океан“, с което и инвестиционния портфейл на Impulse Growth е толкова уникален и различен. Компаниите “сините океани” изграждат собствена пазарна ниша и могат да растат с десетилетия.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.