Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Storied Data и новите начини да комуникираме данните

В интервю за Bloomberg TV Bulgaria от 2-и април, Лука Берталот, генерален секретар на Европейската федерация за ипотечно кредитиране и на Европейския съвет за ипотечни облигации, обсъди важността на данните за анализите на имотните и ипотечни пазари и приноса на Storied Data, компанията от портфолиото на IMPETUS Capital, за тяхното по-добро разбиране. 

Г-н Берталот обясни, че за анализ на сложните динамики и взаимодействия на пазара, федерацията избягва употребата на остарели формати като pdf. Федерацията използва продукта на Storied Data, който визуализира големи масиви от данни чрез интерактивен формат, по лесен за споделяне и възприемане начин. Storied Data улеснява достъпа до данните и дава възможност на анализаторите да ги използват по нови начини, което подобрява критичното им мислене. 

Европейската федерация за ипотечно кредитиране се старае да увеличи достъпа до данни, както и да въведе общи дефиниции на основните им параметри, за да улесни употребата им. Особено важно, според г-н Берталот, е инвеститорите да разбират променящите се параметри за оценка на риска, във връзка с климатичните промени например. 

Г-н Берталот говори също за ползата от покритите облигации за обезпечаването на ипотечно финансиране, предимствата на единния европейски пазар и финансирането от ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите, както и влиянието на имотните пазари, което оказват промените след Ковид-19 и скорошния фалит на американската банка SVB. 

Storied Data има амбицията да промени пазар, който е оценяван на над 160 милиарда долара годишно. И макар продуктът на Storied Data да е на пазара едва от началото на 2022 г., амбицията на управителите е до няколко години оборотът ѝ да достигне 100 милиона долара.
IMPETUS Capital инвестира в Storied Data в средата на 2022 г. чрез фонда за рискови инвестиции ИмВенчър II. Стойността на инвестицията е 500 хиляди евро. Средствата от инвестицията ще бъдат използвани основно за подсилване на търговския екип в Европа и САЩ. Част от тях ще бъдат насочени и към подобряване на обслужването на клиентите.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.