537 лица са записали акции по време на аукциона

Снимка: rawpixel.com - www.freepik.com

13.07.2021 г.

Към предлагането проявиха интерес както индивидуални, така и институционални инвеститори.

Проведеното на 7 юли 2021 г. първичното публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ИмПулс I АД завърши с презаписване от над 1.5 пъти. Петстотин тридесет и седем са лицата, записали акции по време на аукциона.
Към предлагането проявиха интерес както индивидуални, така и институционални инвеститори. От общо 28 юридически лица, записали акции, 13 са институционални инвеститори. Индивидуалните инвеститори, подкрепили предлагането, са 509.
Благодарим на всички участвали за интереса към предлагането!