30% от инвестициите на „ИмПулс I“ АД ще са в компании, разпределящи дивидент

Веселина Василева, редактор Елена Илиева, investor.bg

29.06.2021 г.

Компанията, която ще излезе на Beam пазара до дни, ще изплаща 90% от разпределяемата печалба за акционерите си

Съществуването на иновациите винаги е било движещо за капиталовите пазари. Тези индустрии са водили винаги напред икономиките на големите страни, особено показателно е това в САЩ. Информационните технологии и комуникациите представляват малко над 20% от американския фондов пазар и този сектор доминира на пазара през последните 40 години.

От Impetus Capital смятат, че иновациите ще доминират на световните пазари и това е секторът, където ще се движат инвестициите. Затова след успешните листвания на „Алтерко“ и „Биодит“, компанията предлага още едно дружество в полезрението на инвеститорите - „Импулс I” АД, която излиза на пазара BEAM на 7 юли 2021 г. с предимство за купувачите на до 10 000 акции.

Предложените акции са 5 334 000, което при максималната цена от 1,1 лв. прави до 5 867 400 лв. Минимумът за успех на емисията е записването на поне 500 000 акции.

До 30% от инвестициите на „ИмПулс I“ АД ще бъдат насочени към компании, разпределящи дивидент и до 70% в инвестиционни инструменти, които инвестират в растящи компании. Това обявиха Николай Мартинов и Виктор Манев, партньори в Impetus Capital.

"Българите очакват в сравнително кратък период от време да започнат да получават възвръщаемост от инвестицията си. При алтернативните инвестиционни фондове възвръщаемостта им идва след около седмата година. Поради тази причина 30% от „ИмПулс I“ ще бъдат насочени към двуцифрено растящи компании, които разпределят дивидент на БФБ. Това са 5-6 компании, които всеки би могъл да определи, в които се включени „Спиди“, „ Алтерко“, „Телелинк“ и не само. Едновременно с това няма да се ограничаваме само с БФБ. Ще се занимаваме и с непублични компании, които разпределят дивидент. Там мислим, че можем да постигнем още по-добър резултат“, коментира Николай Мартинов по време на презентация на дружеството пред инвеститори.

„70-те процента са насочени към растящите компании извън БФБ. Вече сме набелязали няколко компании. Основният критерии при тях е да има двуцифрен растеж, иновации, експорт, като сме вдигнали мизата за приходи от минимум 1 млн. лв. приходи“, обясни той.

Конкретни компании обаче не бяха обявени на този етап. „Това е разликата между капиталовия и дяловия пазар, защото ценообразуването се случва в края на преговорите. Така се постига справедлива за инвеститорите цена. Ако в момента споделя компании, веднага им вдигам стойността. Във ваш интерес е да не го правя“, каза Мартинов.

Предпочитаните сектори са ИТ, финтех, транспорт и бързооборотни стоки. Компанията планира да изплаща 90% от разпределяемата печалба като дивидент.

Два вида ще бъдат таксите за управление – едната е свързана с активите и тя се понижава с нарастването на активите на инструмента. До 5 млн. управлявани активи таксата е 1%. Колкото повече расте инструментът, толкова по-малка ще е таксата, свързана с управление на самите активи. Таксата за резултат е 20% от изплащания дивидент годишно.

Една от най-успешните инвестиции на Impetus Capital е „Алтерко“, към която основен интерес беше при какви условия ще бъде предприето излизане от инвестицията. „Причината да излезеш от една инвестиция е липса на причината, заради която си влязъл . Причината да излезем от инвестицията в „Алтерко“ ще бъде или спад на растежа под едноцифрен или липса на иновации“, коментира по въпроса Мартинов.

„ИмПулс I“ ще инвестира във вече съществуващия фонд „Инвенчър 2“, а не директно в компании. Исторически първият инструмент на „Impetus Capital“ е „Инвенчър 1“. "Там са основно пари на нашия екип и наши приятели. Той е създаден в самото начало. Направихме подобрение спрямо първия инструмент – „Инвенчър 2“ – той е първият алтернативен инвестиционен фонд, с който изпреварихме времето, тъй като професионалните инвеститори и най-вече пенсионните фондове все още не са готови да инвестират в нещо, което не носи еднопроцентна доходност за 10 години. Трудно им е да асимилират 15% годишна доходност. И по тази причина към момента „Импулс“ е инструментът, чрез който ще инвестираме в „Инвенчър 2“ и ще продължим да развиваме бизнеса, който и досега сме правили", коментира Мартинов.

По думите му една от причините е, че така ще бъде постигната по-добра диверсификация в „Инвенчър 2“.

"Затова ще инвестираме по този начин, а не директно в компании. Ако го правим с този фонд сега, няма да можем да издържим на разходите, които поражда директното инвестиране. Инвестицията, която предлагаме на инвеститорите е с твърде занижен инвестиционен коефициент – разходите, които те плащат, са твърде малко през „Импулс“. Тоест двата фонда едновременно правят по-малко разходи от един фонд", обясни Мартинов.

Доходност

Стремежът е инструментите, които се управляват, да носят същата двуцифрена доходност като тази на компаниите, в които се инвестира. „Навлизаме в един абсолютно неразработен пазар. Считаме, че доходността ще бъде добра и двуцифрена. Повече от това не мога да предскажа. Двуцифрената доходност е реална постижима и това показват много статистики на западните пазари“, обясни Мартинов.

„С подхода, който предлагаме, с предимството на непрофесионалните инвеститори, които ще вложат до 10 хиляди бройки, ще се създаде допълнителна ликвидност, защото тези хора ще си добавят допълнителни бройки във времето, ако ние се справяме добре", посочи той.

Диверсификация на инвестициите

Интересен въпрос е какъв ще бъде максималният дял от активите, които ще бъде инвестиран само в една компания. „Стремежът ни ще бъде с увеличаването на размера на инструментите, които управляваме, да увеличаваме диверсификацията. Това е рискът да загубим цяла компания, която по независещи от нас причини, колкото и да им помагаме, да не се справя. Затова стремежът ще бъде да увеличим компаниите, които са в портфолиото, без да намаляваме качеството“, коментираха от „Impetus Capital“.

Информацията, която инвеститорите получават, ще бъде на тримесечна база.

Компанията не изключи набирането на допълнителен ресурс при по-голям интерес към предлагането, но обяви, че най-ранното следващо увеличение на капитала ще бъде през следващия юли. А причината да не бъде избран основния пазар на БФБ за листването, вместо пазара за малки и средни предприятия, е свръхрегулациите.

Как да участвате в първичното публично предлагане

За да участвате в първичното публично предлагане, следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 07.07.2021 г.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

„Класирането на заявките става по единна цена за всички, които са подали печеливши заявки. Това разпределение на малки и големи инвеститори ще се акумулира във всички заявки и в 14 часа, когато бъдат обявени резултатите от борсата, всички заявки ще участват в съответното класиране", обясни изпълнителеният директор на "Карол", водещ предлагането, Ангел Рабаджийски.

„Събират се всички пазарни поръчки, проверяват се пазарните поръчки при максимума цена на диапазона от 1,1, лв. дали са повече от предлаганите 5,334 млн. акции. Ако са по-малко съответно, цената тръгва надолу и се гледа следващата лимитирана по-ниска цена", посочи той.

За пример тази по-ниска цена е 1,8 лв. Отново се гледат всички поръчки, плюс лимитираните, подадени на 1,8 лв. и отново се гледа дали те удовлетворяват цялото предложено количество акции. Ако не, отново се продължава надолу до намирането на тази лимитирана цена, при която подадените заявки на тази и над тази цена плюс всички акумулирани пазарни поръчки надвишават съответното количество акции. Тогава изпълняването става по ред на подаването – първо се изпълняват пазарните поръчки, лимитираните поръчки до изчерпването на съответното количество акции. За лимитираните поръчки ще е важен приоритетът време на въвеждане. Възможно е при недостиг на акции да има частично изпълнение на някои заявки. Няма да има пропорционално изпълнение – тук ще играе цената и времето на въвеждане на поръчки в случай на по-голям интерес, отколкото е предложената емисия акции", обясни Рабаджийски.