„Импулс I” излиза на BEAM на 7 юли с предимство за купувачите на до 10 000 акции

Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов, Investor.bg

24.06.2021 г.

Ефектът „бързи пръсти“ ще бъде отстранен и с въвеждането на диапазон на цената от 1 до 1,1 лв. за ценна книга

„Импулс I” излиза на пазара BEAM на 7 юли 2021 г. с предимство за купувачите на до 10 000 акции, съобщи мениджърът по предлагането ИП „Карол“ АД. От 9:30 до 10:10 ч. ще могат да се въвеждат само поръчки за до 10 000 акции на едно лице.

Предложените акции са 5 334 000, което при максималната цена от 1,1 лв. прави до 5 867 400 лв. Минимумът за успех на емисията е записването на поне 500 000 акции.

За да се избегне проблемът с нуждата за бърза реакция, като в търговете за „Биодит“ АД и „Син Карс Индъстри“ АД, е въведен диапазон на цената от 1 до 1,1 лв. за брой. Тоест състезанието освен по бързина, ще има още няколко променливи.

Първо трябва да намериш повече лица, чрез които да участваш, например роднини и приятели. Така ще можеш в диапазона от 9:30 до 10:10 да запишеш за повече от 10 000 хил. акции. След това трябва да прецениш дали да играеш на цена 1 лв. или по-високо, например на тавана от 1,1 лв. И когато вземеш тези решения, трябва да въведеш поръчката възможно по-скоро. Защото ако се явят 533 лица, искащи по 10 000 акции, акциите ще свършат. Методът на предлагането е близък до „раздаването на карти“, който беше предложен от мениджърите на текущото дружество при IPO-то на „Алтерко“ АД през 2016 г. При метода на картите най-големите участници остават с неудовлетворени поръчки, а най-малките - с напълно удовлетворени.

„Импулс I” АД е създадено от Николай Мартинов и Виктор Манев, които като създатели на „Импетус Капитал“ и „Импетус Партнърс“ откриха за „Българска фондова борса“ компаниите „Алтерко“ АД и „Биодит“. Съответно „ИмПулс I“ АД ще придобива и управлява дялови участия. Мисията на новото дружество е да популяризира дяловото инвестиране сред българските инвеститори и да им даде възможност да участват в български или свързани с България растящи (growth stock) публични и непублични компании, също така в компании в сектори с двуцифрен ръст на продажбите в глобален мащаб, дружества, разпределящи редовно дивидент (dividend stock) и като цяло сектори, формиращи над 70% от растежа на българската икономика (IT, FinTech, модерна търговия, бързооборотни стоки, транспорт и логистика и др.).

Фокусът на дейността на „ИмПулс I“ АД е да постига нарастване размера на направените инвестиции, чрез прилагане на дългогодишен опит, знания и инвестиционни правила и изплащане на текущ доход към своите акционери под формата на дивидент в размер на 90% от печалбата на дружеството, която не включва ефектите от преоценки на инвестиции, се казва в уеб страницата на ИП „Карол“, който е мениджър по предлагането.

Текущият капитал на „Импулс I” АД е 590 266 лв., като в Съвета на директорите му е дългогодишният брокер на ценни книжа Благовест Крачев.

Това ще е третото предлагане на пазара BEAM след успешните (силно презаписани, тоест със силен превес на търсенето над предлагането) на „Биодит“ АД през януари и на „Син Карс Индъстри“ АД през юни тази година. Обявено е и предлагане на „Инфинити Капитал“ АД, но засега няма точна дата.