ИмПулс I АД представи развитието си през 1Q 2022 на онлайн среща с инвеститори

25.05.2022 г.

ИмПулс I АД обобщи текущите си резултати и новите си инвестиции. Компаниите SoCyber и Биодит представиха напредъка и ускорения растеж, реализиран до момента

На проведената в петък, 20.05.2022 г. онлайн среща с инвеститори и заинтересовани лица представителите на изп. директор на ИмПулс I АД Виктор Манев и Николай Мартинов представиха резултатите на компанията за 1Q 2022 г. На срещата бяха изтъкнати промените в частния и публичния капиталови пазари и финансиранията в следствие на актуалните световни събития. Бяха обсъдени как тези събития се отразяват върху оценките на инвестициите на ИмПулс I АД и в портфейлите на инвестираните дружества ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА.
В срещата се включиха на живо и основателите на две от компаниите, в които ИмПулс I АД е инвестирал непряко – Красимир Коцев, основател и управител на SoCyber, специализирана в услуги за тестване на сигурността в областта на киберзащитата, и Юлиан Софрониев, основател и изпълнителен директор на Biodit, търгувана на пазар „BEAM”, предоставяща системи и услуги за биометрична идентификация. Техните истории за изминатия път до момента и бъдещите планове на компаниите, както и материалите за цялото събитие са достъпни на страницата на Дружеството на адрес https://www.impulsegrowth.eu/вътрешна-информация и в канала на ИмПулс I АД в YouTube на адрес https://www.youtube.com/channel/UC4ljJoUxzyfPuZyoyq7ighQ.

Обобщено представяме основните теми, за които разговаряхме на срещата:

• Ръст на инфлацията, спад в оценките на технологичните компании, начало на военни действия в Украйна, очаквани промени в паричната политика на централните банки – как се отразяват тези събития на портфейла на ИмПулс I АД;
• Кои фактори оказват влияние върху промените в оценките на компаниите;
• Кога се очаква информация за и какви биха били очакваните постъпления от дивиденти в ИмПулс I АД през 2022 г.;
• Плановете на ИмПулс I АД за последващо увеличение на капитала – кога ще има необходимост от ново набиране на средства за инвестиции и от какво зависи емисионната цена;
• Представяне на основателя на Biodit Юлиан Софрониев. Акцентите от разговора с него: впечатляващ ръст на всички KPI; постигане на относителна зрялост на продукта и бъдещ фокус върху продажбите; плановете за развитие на компанията и необходимостта от бъдещо финансиране в подкрепа на растежа;
• Първа среща с Красимир Коцев от SoCyber, една от най-новите инвестиции в семейството на Импетус Капитал. Акцентите с него бяха: страхотният потенциал на пазара на киберсигурност в световен мащаб; разработеният от SoCyber уникален софтуерен продукт за следене и представяне на уязвимости; целеви пазари, заложени в бъдещите планове за развитите.