ИмПулс I АД представи развитието и бъдещите си планове на онлайн среща с инвеститори, Q4 2021 г.

Designed by starline / Freepik

20.02.2022 г.

ИмПулс I АД представи развитието си през Q4 2021 както и бъдещи планове на живо в онлайн среща пред близо 100 инвеститори и заинтересовани лица

На проведената в петък, 18.02.2022 г. онлайн среща с инвеститори и заинтересовани лица представителите на изпълнителния директор на ИмПулс I АД Виктор Манев и Николай Мартинов представиха резултатите на компанията от последното тримесечие на изминалата 2021 г. и обсъдиха бъдещи планове за предстоящите нови инвестиции в растящи компании, изплащане на дивидент към акционерите и други теми. В срещата се включиха на живо и основателите на две от компаниите, в които ИмПулс I АД е инвестирал непряко – Николай Грозев, основател и изпълнителен директор на Обединени търговски обекти АД, оперираща под марката Promoto, както и с Александър Цветков, съ-основател и изпълнителен директор на Болерон, fintech, дигитализиращ процеса на застраховането. Техните представяния за изминатия път и бъдещите планове на тези компании, както и материалите за цялото събитие са достъпни в секция Вътрешна информация и Уведомления на страницата на Дружеството, както и в канала на ИмПулс I АД в YouTube на адрес https://www.youtube.com/channel/UC4ljJoUxzyfPuZyoyq7ighQ

Обобщено представяме основните теми, за които разговаряхме на срещата:

• Доходността при инвестициите, следва растежа на приходите на компаниите - за периода 2017- 2021 г. растящите компании, в които дружеството е инвестирало, отчитат почти троен ръст на приходите до 195 млн. евро и двоен – на служителите до 3 607 души. При дивидентните компании ръстът на приходите е над два пъти за същия период до 289 млн. евро, а на служителите – 1,3 пъти до 2 582 души. ИмВенчър I прави първата си инвестиция в края на 2017 и от тогава до края на 2021 активите са нараснали 2.5 пъти;
• Кога се очаква първия дивидент към акционерите на ИмПулс I АД - oчаква се той да бъде гласуван от акционерите през 2023 г. от финансовия резултат за 2022 г.;
• Каква е текущата балансова стойност на активите на ИмПулс I АД – по предварителните данни за 2021 г. балансовата стойност на активите на една акция е около 1.13 лв.;
• В колко компании предстоят инвестиции с набраните от първичното публично предлагане средства – от направени множество срещи и последващ подбор 97 компании е изготвен списък с 4 до 6 компании за придобиване на дял в тях;
• Какви са плановете за излизане от инвестиции – на този ранен етап към момента няма планове за излизане от инвестициите;
• Какви са плановете на ИмПулс I АД за последващо увеличение на капитала - увеличение на капитала на ИмПулс I АД вероятно ще се състои през есента, като цената на акция при увеличението ще бъде справедливата цена в диапазон между тогавашната балансова стойност на активите за една акция и актуалните борсова котировки;
• Интригуващи представяния на основателите Николай Грозев от Promoto и Александър Цветков от Болерон за техните компании, постигнати резултати и бъдещи планове.