ИмПулс I АД | онлайн среща с инвеститорите, Q4 2021 г.

15.02.2022 г.

ИмПулс I АД ще представи развитието си през четвъртото тримесечие на 2021 г. в онлайн среща с инвеститорите на 18 февруари 2022 г. от 18:00 ч.

Ръководството на ИмПулс I АД кани всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с дейността на дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г. Представянето ще бъде под формата на уебинар, който ще се проведе на 18 февруари 2022 г. от 18:00 ч. В края на уебинара ще се приемат въпроси от участниците, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на компанията.

Регистрацията за участие е достъпна онлайн тук: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_us9kcUvmTYO631-A89etgA


За ИмПулс I АД
Импулс I АД е акционерно дружество, чиято цел е да влага активите си в растящи публични и непублични компании, в сектори, формиращи над 70% от растежа на българската икономика, както и сектори с двуцифрен ръст в глобален мащаб. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в растящи компании в България. Обикновените акции от капитала на ИмПулс I АД са регистрирани за търговия Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД, с борсов код IMP.