ИмПулс I АД | онлайн среща с инвеститорите, 2Q 2022 г.

17.08.2022 г.

ИмПулс I АД ще представи развитието си през второто тримесечие на 2022 г. в онлайн среща с инвеститорите на 22 август 2022 г. от 18:00 ч.

Ръководството на ИмПулс I АД кани всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с дейността на дружеството през второто тримесечие на 2022 г. Представянето ще бъде под формата на уебинар, който ще се проведе на 22 август 2022 г. от 18:00 ч. В края на уебинара представителите на ИмПулс I АД ще отговорят на въпроси от участниците, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на дружеството.
В срещата се включат основателите на две от компаниите, в които ИмПулс I АД има непреки участия - Биодит АД и Storied Data Inc.
Регистрацията за участие е достъпна онлайн тук: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D1w9JUtOSn2fi8dhIOdTZg

За ИмПулс I АД
Импулс I АД е акционерно дружество, чиято цел е да влага активите си в растящи публични и непублични компании, в сектори, формиращи над 70% от растежа на българската икономика, както и сектори с двуцифрен ръст в глобален мащаб. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в растящи компании в България. Обикновените акции от капитала на ИмПулс I АД са регистрирани за търговия на Пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД, с борсов код IMP.

За Биодит АД
Биодит АД е търгувана на пазар „BEAM” технологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. На 17 август 2022г. компанията обяви начало на първично публично предлагане на пазар BEAM.
ИмПулс I АД има непряко участие в Биодит АД посредством инвестицията си в ИмВенчър I КДА.

За Storied Data Inc.
Storied Data Inc. е технологичен старт-ъп, базиран в САЩ, основан от български и американски предприемачи. Компанията е фокусирана в разработването на иновативно решение за леснодостъпно създаване на автоматизирани интерактивни документи. Решението намира приложимост във всяка сфера, която изисква представянето на визуализирани данни в разбираем вид и с възможност за динамични анализи.
ИмПулс I АД има непряко участие в Биодит АД посредством инвестицията си в ИмВенчър II КДА.