Импетус Капитал: Мисията да инвестираш в български компании

Румен Соколов

26.04.2020 г.

В България има над 10 000 компании, които растат с над 20% на година

Николай Мартинов е едно от най-познатите лица на капиталовия пазар в България. Започва своята дейност на този пазар още през 1991 г. като един от първите 13 брокери на Софийската стокова борса. Тогава той е най-младият между всички брокери. С първите си спечелени пари от заплата купува акции, а една от първите му сделки е с книжа на Първа частна банка. Успява да продаде тези акции с печалба, преди банката да фалира. Започва работа в инвестиционен посредник „Карол“ през 1997 г. и ръководения от него отдел за търговия с акции на българския капиталов пазар е най-активният на пазара. Няколко години подред печели годишната награда на фондовата борса за най-голям брой сключени сделки през годината.

Винаги търси възможности за инвестиции и финансовите медии са му една от любимите области. В края на 90-те години става съдружник и управител на „Юником консулт“. Това дружество държи правата на сайта Finance.News.BG, който е един от първите сайтове за финансова информация в България. През 2003 г. правата върху сайта са продадени на Уеб Медия Груп, но това не е краят на медийните инвестиции на Николай Мартинов. Той е водеща фигура в първото първично публично предлагане на финансовата медийна компания Инвестор.БГ. По-късно става член на ръководството на дружеството, като отговаря за стратегическото развитие. По това време решава да бъде самостоятелен инвеститор и напуска инвестиционния посредник „Карол“.

Голямо изпитание за него, както и за много други участници на капиталовия пазар, е кризата през 2008 г., когато цените на повечето акции падат с почти 90 процента. Той променя стила си и вместо всекидневно да търгува с акции, започва да инвестира в компании, които раздават дивидент. Така получава повече свободно време и започва да се ориентира и да търси нови компании извън капиталовия пазар. След продажбата на дела си в Инвестор.БГ (той е най-големият акционер в компанията) започва да работи с Виктор Манев.

Кариерата на Виктор Манев започва в Центъра за масова приватизация (ЦМП), където е главен финансист. Според него това е изключително важен момент, защото България успява да извърши масовата приватизацията въпреки трудностите, с които е съпътстван процесът.

През 1998 г. напуска ЦМП и създава малка консултантска компания, която участва в набирането на капитал и сделки за прайвит екуити клиенти. С компанията си той консултира сделки за над 500 млн. евро в Централна и Източна Европа. Сред значимите са консултации за „Париба Капитал“, „Карлсберг“ и „Пикадили“. За около шест месеца в периода 2004–2005 работи като консултант в Черна гора.

Пътищата на Мартинов и Манев се пресичат от дълги години покрай тяхната работа. От 2013 г. започват да търсят възможности да инвестират заедно и няколко пъти са на крачка от това да сключат сделка, но все нещо ги спира. Или откриват пропуски в компаниите, които не отговарят на тяхното разбиране, или факти, за които не са били уведомени по-рано. Първите инвестиции са през 2015 г. в „Алтерко” и A4E. Тогава те оформят своето партньорство в дружеството „Импетус Капитал” ООД.