Две компании от портфолиото на ИмВенчър I и ИмВенчър II в beamup lab vol.2

28.10.2021 г.

A4Everyone и Браузуейв са подбрани измежду 1500 фирми по специална методология, създадена от Българска фондова борса.

Две от компаниите в портфолиото на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА са избрани от Българска фондова борса да участват във второто издание на beamup lab, програмата за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи, малки и средни компании. A4Everyone (А4Е) и Браузуейв са подбрани измежду 1500 фирми по специална методология, създадена от Българска фондова борса.
ИмВенчър II КДА е алтернативен инвестиционен фонд с фокус инвестиции в иновативни, растящи с двуцифрен процент български и чуждестранни компании, които са експортно ориентирани. ИмВенчър I КДА е първото дружество от семейството на Импетус Капитал сред предмета на дейност на което е включено и придобиване и управление на дялови участия. ИмПулс I АД притежава дялове в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА, след като дружеството записва 28 045 акции клас „А“ с обща заплатена емисионна стойност в размер на 4 450 хил. лв. от увеличението на капитала на ИмВенчър II КДА, вписано в Търговския регистър на 18.10.2021 г.

https://beamuplab.space/bg/news/beamuplabs_new_edition