Приходите на компаниите в портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти за последните 5 години

Общите приходи на компаниите, които са част от портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти в последните 5 години. Това обявиха съоснователите на IMPETUS Capital и създатели на Impulse Growth Николай Мартинов и Виктор Манев пред инвеститорите си на представянето на резултатите на платформата за Q4 2022 г.

Impulse Growth e инвестирала напълно набраните средства от проведеното първично публично предлагане на акции (IPO) през 2021 г. Инвестицията в Transmetrics в общ рунд с фонда на Европейския съвет по иновации (EIC), която платформата обяви в началото на седмицата, е последната нова компания на този етап, обявиха създателите на платформата. Заделени са средства за последващи рундове на финансиране в перспективни компании от портфолиото на Impulse Growth.

Impulse Growth инвестира в български или с български основатели растящи иновативни компании от типа „син окен“ и в растящи дивидентни компании. Общият брой на компаниите в портфолиото на платформата е 21. Разпределението на набраните средства от IPO e 25% в дружества разпределящи дивидент и 75% в инвестиционни инструменти. Общият годишен ръст на приходите на компаниите, част от портфолиото на Impulse Growth, за 2022 г. е 27%. Растящите иновативни компании растат средно с 35% на година, а стартъпите със 107%. Средният ръст за последните 12 месеца на дивидентските компании в портфолиото е 14%.

ИмВенчър III – нов алтернативен инвестиционен фонд

“Имаме добре диверсифициран портфейл от растящи иновативни и дивидентски компании от сектори, формиращи растежа на българската икономика“, коментира Николай Мартинов. „Следващата стъпка е създаване на нов инвестиционен инструмент – ИмВенчър III и подготовка за увеличение на капитала на Impulse Growth (ИмПулс I АД) през пазар BEAM на Българска фондова борса“, добави той. По думите му Impulse Growth ще бъде основен инвеститор в новия алтернативен инвестиционен фонд ИмВенчър III, като целта е инвеститорите на платформата да имат достъп до доходността на сделките с инвестираните компании. Инвестиционната цел на ИмВенчър III ще бъде инвестиции в растящи pre-IPO компании т.е. компании, които отбелязват двуцифрен или трицифрен ръст на приходите си и имат планове в близко бъдеще да набират капитал през Българска фондова борса. Предвижда се цената на акция от увличението на капитала на ИмПуЛС I АД да бъде 1,25 лв.

Николай Мартинов уточни, че ИмПулс I АД е едно от най-ликвидните дружества на българския капиталов пазар. Близо 53% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последната една година на борсата. За сравнение този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 12%.

Потенциал за растеж

Любопитна статистика за представянето на различните класове активи и инвестиционната среда в България в последните 5 години представи Николай Мартинов. В периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. един от инструментите на IMPЕTUS Capital и Impulse Growth – ИмВенчър I постига между 3 и 4 пъти по-бърз растеж от инфлацията, въпреки резкият ѝ скок в последната година. Общо 132% е нарастването на активите в инструмента за този период. В същото време доходността от универсалните пенсионни фондове за същия период е около 4%. Българските договорни фондове са донесли на инвеститорите си малко над 2% доходност на годишна база. За сравнение натрупаната инфлация в България за последните 5 години е 34,1%.