Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Hydrogenera: все по-голям интерес към зеления водород

Основателят и изпълнителен директор на Hydrogenera Драгомир Иванов взе участие в дискусионния панел “Утрешната енергия”, организиран от investor.bg. Той коментира последните технологични и регулаторни развития при производството и употребата на водород като източник на устойчива енергия. Hydrogenera е иновативна компания за производство на водород, част от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth  

Иванов сподели, че компаниите проявяват все по-голям интерес към устойчиви енергийни решения с оглед на повишените енергийни разходи през последните години. Положително развитие е наличието на все по-голям интерес към използването на водорода не само като батерия, но и като гориво. 

Иванов обясни, че с последните си разпоредби, Европейската комисия е дала ясна дефиниция за “зелен водород”. При планиране на проекти, винаги се предпочита да бъде използван зелен водород. Иванов оцени този подход като положителен, коментирайки че “при положение, че самото гориво е без вредни емисии, не би следвало да го произвеждаме с вредни емисии при положение, че имаме възможност да го произвеждаме с възобновяеми енергийни източници.” 

Цената за производство на зелен водород не е по-висока от тази на другите процеси, коментира Иванов. Когато проучванията и проектите са организирани по правилен начин, цената на водорода е конкурентна, дори и като бъдат изключени субсидиите. Технологията тепърва навлиза на пазара и в бъдеще цените на електролизьорите и на цялата инфраструктура ще намаляват. 

Производството на водород не е лесна задача и изисква съчетаването на голям брой дисциплини, обясни Иванов. Необходимо е да бъдат налични възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), соларни или вятърни централи. Самото производство изисква избор на електролизьори като на пазара се конкурират устройства с различна ефективност и мащаб. Вариантите за компресиране на произведения водород също са много като все повече от тях са с висока енергийна ефективност. Съхранението и транспортирането на водорода не е трудно, уточни Иванов, противно на разпространените схващания. 

Иванов подчерта, че индустрията влага сериозни усилия в разработването на двигатели и други технологии, които позволяват на крайния потребител да използва водород–появяват се все повече добри практики.

България има научен и експертен потенциал за реализацията на проекти за употребата на водород като източник на устойчива енергия. Появяват се изключително смислени проекти, а институциите работят активно за изграждане на нормативната база за тяхната реализация. В Националния план за възстановяване и устойчивост е заложен немалък ресурс. Иванов очаква, че реализацията на по-големи проекти за производство на енергия от водород, с електролизьори с мощност над 1 мегават, ще даде тласък на по-нататъшното развитие на сектора в България.   

IMPETUS Capital оценява големия потенциал на водородните технологии и инвестира в Hydrogenera в началото на 2023 г. Hydrogenera е българска компания, която разработва и внедрява иновативни технологии за производство на водород. Компанията, позната до началото на 2023 г. под бранда Green Innovation, е и първият производител на електролизьори в Източна и Централна Европа. 

За последните две години Hydrogenera има успешно реализи