Insider Trading.jpg

Вътрешна информация и Уведомления

Септември 2021

 27.09.2021 | Вътрешна информация - Уведомление относно значителна трансакция

Октомври 2021

 18.10.2021 | Вътрешна информация - Уведомление относно значителна трансакция