Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

България води в региона на Югоизточна Европа по брой местни Venture capital фондове

В района на Югоизточна Европа, България е държавата с най-много местни Venture capital фондове, според изводите в годишния доклад за 2022 г. на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA). Инвестиционните фондове за рисков капитал на територията на България са общо 11. За сравнение в Румъния и Гърция са по 6, а в Словения и Хърватия по 3.

Най-бързо развиващият се регион в Европа

Югоизточна Европа (ЮИЕ) е най-бързо развиващият се стартъп регион в цяла Европа, що се касае до рисковите инвестиции,  става ясно от данните в доклада. Районът обхваща Словения, Хърватия, България, Гърция, Румъния, Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Косово и през изминалата 2022 година, стартиращите компании, базирани в него са привлекли повече капитал от колкото през 2019, 2020 и 2021 г. взети заедно. Общата сума на инвестирания рисков капитал през 2022 г. за региона на Югоизточна Европа е 1,3 млрд. долара.

Данните са на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), базирани на публикуваните данни в dealroom.co.

Въпреки че регионът на Югоизточна Европа изостава в своето икономическо развитие спрямо средните стойности за континента, направените инвестиции от Venture capital фондове в иновативни и развиващи се компании са се увеличили 49,9 пъти от 2012 г. до края на трето тримесечие на 2022г. Те са достигнали до 31,8 млрд. долара за период от 10 години.

Междувременно, рисковите инвестиции в Централна и Източна Европа (без Югоизточна Европа) са се увеличили едва 9,1 пъти, като средно за Европа, темпът на увеличение на инвестирания рисков капитал е 12,1 пъти от 2012 г. до 2022 г.

Корпоративният софтуеър, финтех и транспортът са секторите, които съставят 65% от растежа на venture capital инвестициите в региона на Югоизточна Европа. За последните 10 години регионът е създал 9 еднорога, а за още 11 компании се очаква да бъдат оценени като такива. Бързият растеж и развитие на стартъп екосистемата в региона увеличава интереса и на инвеститорите от други части на Европа, САЩ и Азия.

България на челните места

България е на водещите места в Югоизточна Европа и по отношение на брой стартъпи на глава от населението. Тя се намира на трето място от 11-те държави, част от Югоизточна Европа, с над 1600 стартъп компании в страната.

Компаниите са наели 80 човека на всеки 100 000 души през 2022 г., като по този показател страната ни отново е на първо място по възможности за развитие на талантите в региона.

През 2022 г., въпреки кризата, в български стартъпи са инвестирани 244 млн. долара. Единствената година, в която инвестициите са били повече е 2021 г. с 475 млн. долара рискови инвестиции.

„Растежът никога не спира“, коментира един от съоснователите на IMPETUS Capital, Николай Мартинов. „Иновативните стартиращи компании не се влияят от кризите, те ги използват, за да създават нови възможности и да завземат нови пазари. В България във всеки един момент има около 10 000 компании, които отбелязват ръст от над 25% с период от поне 3 поредни години“, добавя той.

Именно такъв тип компании търси и развива екипът на IMPETUS Capital – иновативни, с висок ръст на приходите и печалбите и често единствените в своята ниша, които могат да разрешат ефективно значим за пазара проблем. Това са растящи компании със силен екип и иновативен подход към пазара. Компании, ориентирани към резултати. Бъдещите бизнес лидери.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран п