Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Bianor представи успехите си за Q2 на 2023 г. и плановете за растеж

Компанията от портфолиото на Impulse Growth, bianor (БФБ:BNR), представи консолидираните финансови резултати за второто тримесечие на 2023 г. както и плановете за бъдещ растеж. 

Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на bianor, представи ръста на компанията за 2018-2023 г. –26% органичен CAGR (среден годишен темп на растеж). За второто тримесечие на 2023 г. CAGR е 23%. Консолидираните приходи за Q2 2023 г. са 1 418 000 лева, като се повишават до 3 036 000 лева с двете придобити дружества – ITIDO и Databreathe. 

За 2022 г., дружеството има 2.75 млн. лева приходи и 433 хил. лева оперативна печалба (EBITDA). Основната част от приходите се получават от услуги по разработка на софтуер (73.8%), като остатъка се дължи на QA, разработка и поддръжка. Основните източници на приходи са клиенти от телеком и медийната индустрии, ИТ и търговия–всяка от трите индустрии допринася между 25% и 34% от приходите. Към отбранителната индустрия спадат 7.6% от приходите на bianor. Най-голямата част от приходите са от корпоративни клиенти (68.2%), основно от САЩ (55.6%) и Европа (43.2%). 

След еднократните разходи по придобиване на дружества в подкрепа на стратегията си за растеж, както и на инвестициите в бизнес развитие, bianor има консолидирана загуба от 34 хил. лева за тримесечието като очаква нетна печалба за годината. Компанията планира да намали разходите за външни услуги като извършва по-голямата част от дейността си чрез своя екип. Bianor очаква и допълнителен финансов ресурс след листването на американската платформа за обмен на видео съдържание Triller, в която притежава акции, на Нюйоркската фондова борса. 

Коста Йорданов разгледа важните събития за bianor през Q2 на 2023 г. Дружеството реализира успешно първично публично предлагане (IPO) на Българска фондова борса (БФБ), привличайки 8 млн. лева от 37 инвеститора, включително три институционални фонда. БФБ премести акциите на bianor от Алтернативния на Основния пазарен сегмент на 11 септември, в отговор на политиката на дружеството за прилагане на най-добрите световни практики по отношение на корпоративното управление, комуникациите и връзките с инвеститорите. БФБ ще наблюдава компанията през следващите шест месеца, за да потвърди, че тя отговаря на изискванията относно акционерната структура, финансовите показатели, ликвидност и разкриване на информация. С цел повишаване на средносрочната ликвидност на акциите, bianor реализира “stock split” в съотношение 1:6. 

Bianor сключи и договори за три нови многогодишни проекта с European Defense Fund, фондът на ЕС за инвестиции в изследователска дейност в областта на отбранителната индустрия, свързани с комуникациите в отбраната.  

През юни, bianor обяви сключването на окончателни договори за придобиване на 100% от капитала на дружествата „Айтидо Технолоджис“ ООД (ITIDO) и „Дейтабрийд“ ЕООД (Databreathe). Коста Йорданов обяви, че холдингът е приключил интегрирането на мениджмънт екипите, счетоводството и процесите на компаниите. В подкрепа на по-близката интеграция между дружествата, холдингът подготвя преместването на екипите в общ офис. 

По време на срещата, Коста Йорданов обяви и придобиването на 100% от българската софтуерна компания GotoAdmins. Като мотивация за сделката, той изтъкна силната специализация на GotoAdmins в сферата на DevOps, фокуса върху облачната инфраструктура, силния екип и достъпа до клиенти, който допълва подхода на останалите дружества от групата.

За да даде допълнителна насока на органичния ръст на продажбите си, холдингът привлече Василиос Милиотис за Директор-продажби–той е със значителен опит на управленски позиции в ИТ сферата, свързана с отбраната, бивш ИТ директор на Военновъздушните сили на Гърция с Докторантура по безжична комуникация и мрежово инженерство. 

Относно перспективата за бъдещето, Bianor планира да засили взаимодействието между различните компании в групата като използва силните им страни за развитие на бизнеса, като същевременно изследва възможности и за други придобивания. Компанията очаква продължаващ органичен ръст и повишаване на маржа на печалба. Bianor планира да продължи да предприема стъпки за повишаване на ликвидността на акциите си през първата половина на 2024 г. като предложи на Общото събрание на акционерите програма за обратно изкупуване на акции и наеме маркетмейкър. Bianor ще продължи да инвестира в подкрепа на позиционирането си в бързоразвиващите се сфери на изкуствения интелект, отбранителната индустрия и облачните услуги.  

“Бианор Холдинг” АД обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services и Databreathe. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.