Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

БФБ организира инициатива “Ден за акции”

“Българска фондова борса” АД (БФБ) организира за десета поредна година инициативата “Ден за акции”. В нея тази година ще участват 25 инвестиционни посредника и банки.

Инициативата е продължение на дългогодишните усилия и мисия на БФБ АД да повиши финансовата грамотност и инвестиционната култура на българското общество. Повишените знания за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната биха разширили кръга от възможности пред хората да управляват по-добре своите лични финанси“, споделят от БФБ АД.

Кога ще се проведе “Ден за акции” на БФБ?

На 12 юни всички индивидуални инвеститори ще имат възможност да купят или продадат акции, както на регулирания пазар на БФБ, така и на МСП BEAM пазара за растеж. В рамките на този специален ден инвестирането на посочените пазари ще се извършва без комисиони и такси към борсата, Централния депозитар и участващите в инициативата инвестиционни посредници и банки. От тази възможност могат да се възползва всяко физическо лице, което на 12 юни направи 15 изпълнени поръчки с обем не по-висок от 2000 лв. на една изпълнена поръчка.

При какви условия индивидуалните инвеститори на БФБ са освободени от такси в деня за акции?

Поръчките, които надвишават сумата от  2000 лв. няма да са освободени от такси. Поръчките, които бъдат подадени на и преди 12 юни 2024 г., но изпълнени на различна от 12 юни 2024 г. дата също няма да бъдат освободени от такси. При надвишаване на 15 изпълнени поръчки от едно физическо лице от такси ще бъдат освободени първите 15 по най-голям изпълнен обем. Освобождаването от такси е валидно за клиенти на борсови членове, които са заявили участие в инициативата “Ден за акции”.

Към момента пазарната капитализация на дружеството е в размер на 97 млн. лв., а книжата ѝ се търгуват на цена от 14,80 лв. за брой акция. Най-големият акционер е Министерството на финансите, което притежава 50.05% от капитала ѝ (3 295 000 броя акции).

Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които компанията демонстрира. 
Напомняме, че реализираната за миналата година печалба след данъци е в размер на 1 948 619.61 лв. По време на редовното общо годишно събрание ще бъде предложено 100% от нетната печалба за 2023 г. да бъде разпределена под формата на дивидент.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии