Impulse GROWTH планира емисия на варанти

Bianor

“Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обединява група високотехнологични растящи компании. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г.

Ще имат ли българите мизерни пенсии и в бъдеще?

Пенсионните ни фондове не са опазили стойността на нашите вложения и след приспадане на инфлацията през последните десет години, всички универсални пенсионни фондове са на загуба.

Хората, които биха искали да инвестират дългосрочно, за да си осигурят по-висок стандарт на живот и след оттегляне от активна работа, е нужно да потърсят начини да не разчитат само на двата стълба на пенсионната система. Практиката в развитите държави е да се насърчават инвестициите в различни финансови инструменти на всеки работещ, за да може доходността от тях да бъде добавка към държавната пенсия.

Impulse Growth, иновативната платформа за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, предоставя възможност на всеки да получи достъп до подбрани растящи компании и да инвестира в диверсифициран пакет от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании.

Transmetrics

Transmetrics оптимизира логистичните операции на транспортните компании, като използва силата на прогнозните анализи и изкуствения интелект (AI) и позволява на карго превозвачите да изчисляват празното пространство в своите транспортни средства.

Hydrogenera (Green Innovation)

Hydrogenera, позната до началото на 2023г. под бранда Green Innovation, e българска компания, която специализирана в разработването и внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Компанията е и първият производител на електролизьори в Източна и Централна Европа.

Speedy

Speedy e сред топ 3 най-големи компании на пазара на куриерски услуги в България с пазарен дял от над 25%. Компанията има 650 офиса и автоматични пощенски станции, покриващи 100% от територията на страната, като обслужва над 1 000 000 клиенти и близо 60 млн. пратки годишно.