Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Акционерите на Bianor одобриха два класа директори, обратно изкупуване и акции за служителите

По време на състоялото се на 14 май 2024 г. извънредно общо събрание акционерите на Bianor (BNR / 5BI) са одобрили въвеждане на структура на управление с два класа директори, увеличение капитала на компанията със служителски акции и провеждане на обратно изкупуване.

Дружеството е първото от листнатите на “Българска фондова борса” АД (БФБ), което въвежда такава структура на съвета на директорите. Водеща роля при взимане на важни решения, като например учредяване на дъщерни дружества и др., ще има Клас Б директорът. Той ще се явява като контрольор на директорите от клас А. Клас Б директор ще бъде Росен Иванов. Той е управляващ партньор и съосновател на фонда BlackPeak Capital, който е водещ акционер в Bianor след последното увеличение на капитала в дружеството.

Участие на служителите в капитала на Bianor

Планът за насърчаване на служителите на Bianor да участват в капитала, който беше гласуван от акционерите на извънредното общо събрание на 14 май, регламентира допълнителни материални стимули под формата на акции за дългосрочна лоялност на служителите в дружеството.

Съветът на директорите ще взима решение кои лица, работещи в компанията, ще имат възможност да получават опции върху акции, броя на опциите и правата им за упражняване. Освен това се предвижда индивидуална схема за поетапно освобождаване на опциите, предоставени на конкретния служител.

В Плана за насърчаване на служителите е записано, че Bianor има право да даде възможност за придобиване на опции върху акции в размер на не повече от 10% от капитала си. Документът предвижда още капиталът на компанията да не може да бъде увеличаван за целите на упражняване на опциите с повече от 1% в рамките на 1 година. Съгласно настоящия План за насърчаване издадените на служители акции не могат да надхвърлят 5% от капитала на Bianor към съответен момент.

Обратно изкупуване на акции

Ръководството на компанията излезе с предложение за обратно изкупуване на до 3% от акциите си. Срокът на извършване на този процес е до 3 години от приемане решение от акционерите за обратно изкупуване, т.е. 14 май 2027 г. Ценовият диапазон за брой акция ще се движи между 3 до 7,5 лв. Останалите параметри по процедурата ще бъдат определени от Съвета на директорите след гласуването ѝ.

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. 

През последната 1 година акциите на дружеството поскъпват с над 63%, а пазарната капитализация вече надминава 60,2 млн.лв. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии