Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Изминаваме 100 километра с 10 литра вода (част 1)

В разговор с Петър Теодосиев от списание “Българска наука”, проф. Дария Владикова обяснява технологията на добиването на енергия от водород, която е икономична, ефективна и безопасна. Особено голям е потенциалът в сферата на транспорта на товари

Европейският съюз инвестира сериозно в разработката на технологиите, а фокусът в момента е в изграждането на цялостни “екосистеми”, където чрез водород се захранват различни консуматори на енергия като транспорт на хора и товари, градско осветление и други. 

България е пионер в областта за източна Европа и има голям шанс да въведе водорода в масова употреба, ако осъвремени законодателството си, подкрепи демонстрационни проекти и се възползва от европейските подкрепа и партньорство.  

Проф. Дария Владикова е председател на Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия, създадена през 2018 г., за да обедини усилията на учените, бизнеса и държавните институции и да спомогне за създаването на иновации. 

Водород 

За да спасим планетата, трябва да използваме възобновяеми енергийни източници, казва проф. Владикова. 

България има невероятен потенциал за производство на възобновяема енергия. В момента произвежда 1-2 гигавата енергия от фотоволтаици, а би могла да достигне до 100 гигавата.  

Проблемът е, че енергията може да бъде събирана в определени часове, когато няма голямо потребление. 

Как може да се съхрани енергията от възобновяемите източници?

Батериите са краткотрайно решение, което може да съхрани енергията часове или максимум до едно денонощие. 

Нужно е средство за мащабно съхранение на произведената енергия. 

Водородът.

Той обслужва мощностите за производство на соларна и вятърна енергия, за да се повиши ефективността.

Водорът може да осигури секторна интеграция – използва се като суровина за индустрията, като енергиен носител за високотемпературни процеси, както и в домовете за топлина и електричество, обяснява проф. Владикова.

С 10 литра вода шофираме 100 километра

“Водородът може да се произвежда неограничено от вода чрез електролиза. Когато го консумираме, за да използваме съхранената от него енергия, отпадъчният продукт е вода. Това е естествен природен цикъл,” казва проф. Владикова.

Десет литра вода произвеждат един килограм водород– количество, което движи един автомобил на разстояние от 100 километра. В Европа вече има 2 000 автомобила, които се движат на водород и 300-400 автобуса. 

С едно зареждане, което трае пет минути, водородният автомобил изминава 600 км. В Европа има добре изградена система от водородни зарядни станции, която за съжаление все още не е стигнала на изток от Виена. 

Най-перспективно ще бъде производството на камиони – колкото по-голямо е превозното средство, толкова водородът е по-ефективен, според проф. Владикова. Водородните камиони навлизат в Европа. В Швейцария, например, се очаква те да бъдат 2 000 до една година. В няколко държави от ЕС пък са в процес на производство и над 100 влака. 

ЕС е в процес на приемане на регламент, който задължава държавите-членки да изграждат водородни зарядни станции на всеки 150 км от големите транспортни коридори.

За съжаление, регистрацията на водородни коли все още не е уредена в българското законодателство.

Как работи горивната клетка?

Горивната клетка е електрически уред, който работи чрез електрохимичен процес. Подобно на батерията има два електрода и електролит, но се зарежда с водород. В горивната клетка, кислородът от въздуха при електрохимическа реакция с водорода произвежда електроенергия и вода като отпаден продукт.  

Водорът е 14 пъти по-лек от въздуха – ако има теч, той просто излита. Много по-безопасен е от природния газ за съхранение. Дори в случай на пожар, той гори вертикално и огънят не се разраства настрани.

Цена на водорода?

По сегашни калкулации, производствената цена на водорода ще бъде 6 евро на килограм, което би стигнало за 100 км пробег на автомобил. 

Основните производители на коли в момента са Япония и Южна Корея. В момента цената на една водородна кола от много висок клас е около 60 000 евро. 

Планират се национални и европейски субсидии за водородната енергия. Те трябва да помогнат за справяне с по-високата начална цена, докато технологията се въвежда. 

IMPETUS Capital оценява големия потенциал на водородните технологии и инвестира в Hydrogenera в началото на 2023 г. Hydrogenera е българска компания, която разработва и внедрява иновативни технологии за производство на водород. Компанията, позната до началото на 2023 г. под бранда Green Innovation, е и първият производител на електролизьори в Източна и Централна Европа. 

За последните две години Hydrogenera има успешно реализирани 82 проекта в три различни държави – България, Турция и Полша. 

В началото на 2023 г., Hydrogenera затвори общ рунд на финансиране на стойност 2 милиона евро. Набраното финансиране ще бъде използвано за увеличаване производствения капацитет, дооборудване и привличане на нови експерти в компанията.

Следете сайта ни за втората част от обзорната статия по интервюто на проф. Владикова. В нея ще можете да прочетете за българския опит във водородните технологии и “водородните долини”.

Сподели