IPO.jpg

Публично предлагане

Юни 2021

Документ за допускане на емисия акции

Съобщение относно публично предлагане на акции на „ИмПулс I“ АД

Приложение №7 към Документ за допускане на емисия акции на пазар BEAM

Презентация - Публично предлагане

Допълнен документ за допускане на емисия акции

Събщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на ИмПулс I АД

Уведомление за вписване на увеличението на капитала на „Импулс I“ АД в Търговския Регистър и последна дата на търговия на права върху записаните акции