Insider Trading.jpg

Вътрешна информация и Уведомления

Февруари 2022

 18.02.2022 |  Презентация от онлайн среща с инвеститори Q4 2021

 18.02.2022 |   Видеозапис от онлайн среща с инвеститори Q4 2021

Май 2022

 20.05.2022 |  Презентация от онлайн среща с инвеститори Q1 2022

 20.05.2022 |   Видеозапис от онлайн среща с инвеститори Q1 2022

Юни 2022

 24.06.2022 |   Уведомление относно трансакция