Insider Trading.jpg

Вътрешна информация и Уведомления

Февруари 2022

 18.02.2022 |  Презентация от онлайн среща с инвеститори Q4 2021

 18.02.2022 |   Видеозапис от онлайн среща с инвеститори Q4 2021